Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn đã đọc bao nhiêu cuốn rồi?

Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp NHÓM QUẢN TRỊ LÃNH ĐẠO 1. Chiến Lược Đại Dương Xanh 2. Công Việc Trong Tương Lai: Thu Hút Nhân Tài, Xây Dựng Đội Ngũ Lãnh Đạo Tài Giỏi Và Tạo Ra Tổ Chức Có Tính Cạnh Tranh 3. Danh Tướng – Các Nhà…