Tăng trên 30% doanh thu chuỗi bán lẻ với 5 năng lực sau của Quản lý cửa hàng

Khi được hỏi “Năng lực nào là quan trọng nhất trong 5 năng lực sau đây với Quản lý cửa hàng tại chuỗi bán lẻ của bạn?” 43 chủ chuỗi bán lẻ đã lựa chọn với kết quả như sau: 28.0% lựa chọn năng lực Quản lý nhân sự: Đánh giá, đào tạo, tạo động…

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHO MÔ HÌNH CHUỖI – Phần 1

Dạo gần đây thấy từ khóa “chuỗi” có vẻ rất hot, đặc biệt là các vấn đề tài chính chuỗi. Mình cũng thử tìm kiếm các tài liệu quản trị tài chính riêng cho mô hình chuỗi trên mạng và nhận thấy không có nhiều thông tin cụ thể. Hiện tại friend list của mình…