Tăng trên 30% doanh thu chuỗi bán lẻ với 5 năng lực sau của Quản lý cửa hàng

Khi được hỏi “Năng lực nào là quan trọng nhất trong 5 năng lực sau đây với Quản lý cửa hàng tại chuỗi bán lẻ của bạn?” 43 chủ chuỗi bán lẻ đã lựa chọn với kết quả như sau: 28.0% lựa chọn năng lực Quản lý nhân sự: Đánh giá, đào tạo, tạo động…