QLCH_Mô tả công việc quản lý cửa hàng

Vị trí quản lý cửa hàng là vị trí quan trọng nhất trong quản lý vận hành bán lẻ, khi một cửa hàng được vận hành tốt sẽ đảm bảo 3 tiêu trí quan trọng như sau: Đảm bảo doanh số cửa hàng( đạt mức lợi nhuận kỳ vọng của công ty) Đảm bảo việc…

QLCH_Mô tả công việc quản lý khu vực

Khi hệ thống phát triển có những vấn đề sau xảy ra: Hệ thống không được tiêu chuẩn dẫn đến mỗi cửa hàng sẽ ứng dụng khác nhau Hệ thống không có người kiểm tra giám sát thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn Mỗi cửa hàng đòi hỏi ở mức độ linh hoạt…

49. QLCH_Kế hoạch làm việc của QLCH

Khi bắt đầu một tuần bạn luôn phải dành thời gian để tổng kết tất cả các dữ liệu của tuần liền kề, dựa vào đó để lên kế hoạch cho tuần làm việc tiếp theo. Nhiệm vụ của bạn: Lấy file mẫu form “Kế hoạch làm việc QLCH”: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y186apvrNitd2Eaf9-H9pS5FbE-WzBhbKz3UZ9knXuM/edit#gid=161210601 2. Tạo bản sao của…

44. QLCH_Form phân bổ Target CH

Bạn luôn phải có một form theo dõi doanh thu, chia nhỏ target từng ngày kết hợp các chỉ số UTP, ATV, CR (có hoặc không) và các form đánh giá nhân sự để quản ý, đánh giá năng lực nhân viên trong cửa hàng. Nhiệm vụ của bạn: Lấy file mẫu form “Form phân…